Tổng hợp

Đường cầu dốc lên là gì?

Mục lục

Đường cầu dốc lên là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đường cầu dốc lên (upward-sloping demand curve) là gì?

Đường cầu dốc lên là gì?

Bạn đang xem: Đường cầu dốc lên là gì?

Đường cầu dốc lên (upward-sloping demand curve) là đường cầu biểu thị mối quan hệ tỷ lệ thuận, chứ không phải tỷ lệ nghịch, giữa giá một sản phẩm và lượng cầu trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Đường cầu dốc lên (upward-sloping demand curve) là đường cầu biểu thị mối quan hệ tỷ lệ thuận, chứ không phải tỷ lệ nghịch, giữa giá một sản phẩm và lượng cầu trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Hình. (a) Đường cầu dốc xuống thông thường; (b) Đường cầu dốc lên, sau đó ngả về phía sau.

Hầu hết các đường cầu đều được thiết lập trên cơ sở giả định là người tiêu dùng hành động hợp lý khi mua sản phẩm và có hiểu biết hoàn hảo về giá cả và các đặc tính của sản phẩm. Nếu một trong những giả định này không đúng, đường cầu có thể dốc lên (và có thể ngả về phía sau) như trong hình b, chứ không dốc xuống một cách bình thường như trong hình a.

Trong hình a, khi giá tăng từ OP1 đến OP2, lượng cầu sẽ giảm từ OQ1 xuống OQ2. Trong hình b, khi giá cả tăng từ OP1 đến OP2, lượng cầu tăng từ OQ3 lên OQ4. Nguyên nhân ở đây có thể là (1) tiêu dùng phô trương (hiệu ứng Veblen); (2) mọi người tin rằng khi giá cả tăng, chất lượng cũng tăng theo (tiền nào của ấy); (3) sản phẩm là hàng hóa Giffen.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hầu hết người tiêu dùng thích trả giá thấp hơn cho hàng hóa và dịch vụ mà họ muốn. Cái gọi là “quy luật nhu cầu” trong kinh tế công nhận điều này, cho rằng giá cao hơn làm giảm nhu cầu cho một hàng hóa tốtvà ngược lại, khi các yếu tố khác bằng nhau. Đường cầu yêu cầu mô tả trực quan điều này trên biểu đồ. Do cách đồ thị được thiết lập, đường cong thường dốc xuống về bên phải để minh họa cho sự gia tăng nhu cầu khi giá giảm – nhưng quy luật nhu cầu có thể có lỗ hổng. Trong một vài trường hợp, giá cao hơn thực sự có thể làm tăng nhu cầu đối với một số sản phẩm và dịch vụ, có nghĩa là đường cầu sẽ dốc lên như hình b.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *