Tổng hợp

Hiệp hội tiết kiệm và cho vay là gì?

Mục lục

Hiệp hội tiết kiệm và cho vay là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (savings and loans associations – S&Ls) là gì?

Hiệp hội tiết kiệm và cho vay là gì?

Bạn đang xem: Hiệp hội tiết kiệm và cho vay là gì?

Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (savings and loans associations – S&Ls) trước đây là các định chế tài chính nhận tiền gửi của người tiết kiệm và chuyên môn hóa vào việc cho cá nhân vay dài hạn

Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (savings and loans associations – S&Ls) trước đây là các định chế tài chính nhận tiền gửi của người tiết kiệm và chuyên môn hóa vào việc cho cá nhân vay dài hạn, có thế chấp để mua nhà. Do đó có những thay đổi trong các đạo luật về ngân hàng liên bang (Mỹ), nên trong những năm gần đây các hiệp hội tiết kiệm và cho vay đã mở rộng hoạt động cho vay của mình. Hiện nay họ cho cả các doanh nghiệp vay để đầu tư vào kinh doanh và bất động sản.

S&Ls có nguồn gốc từ các “Liên hiệp xây dựng” (Building society) ở Anh, một hình thức hiệp hội tiết kiệm với mục đích giúp các thành viên có thể mua được nhà ở. Hàng tháng các thành viên sẽ đóng góp một khoản tiền nhất định và hiệp hội sẽ thu xếp cho vay để mỗi tháng có một thành viên có thể mua nhà được. Thành viên được vay sẽ trả từng phần hàng tháng cho đến khi hết nợ. Hiệp hội sẽ tự động giải tán khi tất cả các thành viên đều mua được nhà. Ngày nay thì các hiệp hội tiết kiệm và cho vay còn chấp nhận cả những thành viên tham gia không với mục đích mua nhà mà chỉ là để hưởng lãi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *