Tổng hợp

Đầu tư được kích thích là gì?

Mục lục

Đầu tư được kích thích là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu đầu tư được kích thích (induced investment) là gì?

Đầu tư được kích thích là gì?

Bạn đang xem: Đầu tư được kích thích là gì?

Đầu tư được kích thích (induced investment) là bộ phận đầu tư tăng hoặc giảm do có sự thay đổi trong thu nhập quốc dân.

Đầu tư được kích thích (induced investment) là bộ phận đầu tư tăng hoặc giảm do có sự thay đổi trong thu nhập quốc dân.

Chẳng hạn khi thu nhập quốc dân tăng, chi tiêu cho tiêu dùng cũng tăng và điều này tạo ra sức ép đối với năng lực cung ứng hiện có, qua đó kích thích các doanh nghiệp đầu tư vào nhà xưởng và máy móc mới.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đầu tư được kích thích là khoản đầu tư bị chi phối bởi thu nhập và lợi nhuận. Các yếu tố kích thích đầu tư là những thay đổi về thu nhập và lợi nhuận. Trường hợp có khả năng tăng thu nhập và lợi nhuận, đầu tư được kích thích sẽ tăng lên và khi có khả năng giảm thu nhập và lợi nhuận, đầu tư gây ra giảm. Điều này ngụ ý rằng đầu tư được kích thích co giãn theo lợi nhuận và thu nhập.

Các mối quan hệ của thu nhập, lợi nhuận và đầu tư được thể hiện bởi biểu đồ dưới 

Biểu đồ cho thấy rằng ở mức thu nhập, lợi nhuận rất thấp, đầu tư được kích thích cũng có thể âm.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *