Tổng hợp

Bản nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt

Mục lục

Bản nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt

Downoad.com.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bản nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt được ban hành kèm theo Hướng dẫn 04-HD/TW thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Bản nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt là bản nhận xét được cấp ủy cơ sở lập ra nhận xét Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Nội dung trong mẫu cần trình bày thông tin cá nhân đảng viên được nhận xét, ưu, nhược điểm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ: ……………………
CHI ỦY ………………………..

Bạn đang xem: Bản nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi sinh hoạt

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

……, ngày ….. tháng ….. năm 20 …

NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

(của chi ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt)

– Họ và tên đảng viên được nhận xét: ……………

– Chức vụ hiện nay: …………………………………

Tóm tắt ý kiến nhận xét những ưu, khuyết điểm chính:

1. Về tư tưởng chính trị:

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

3. Về thực hiện nhiệm vụ chức trách, nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

5. Nhận xét khác:

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *