Tổng hợp

Bảng và các tài liệu hướng dẫn Luật thuế thu nhập

Mục lục

Bảng và các tài liệu hướng dẫn Luật thuế thu nhập

Tài liệu Luật thuế thu nhập gồm: Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần (Phụ lục: 02/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính))…

Tài liệu Luật thuế thu nhập bao gồm

  • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
  • Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần (Phụ lục: 02/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) )
  • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (mới) – (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)
  • Bảng quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế (Phụ lục: 01/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) )
  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công – theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn đang xem: Bảng và các tài liệu hướng dẫn Luật thuế thu nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *