Tổng hợp

Báo cáo thử việc

Mục lục

Báo cáo thử việc

Bạn vừa kết thúc quá trình thử việc? Bạn đang băn khoăn chưa biết mẫu báo cáo thử việc chuẩn như thế nào? Sau đây, Donwload.vn mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo thử việc mới nhất trong bài viết dưới đây.

Báo cáo thử việc là mẫu báo cáo trình bày chi tiết các công việc được giao và kết quả thực hiện của nhân viên mới gửi lên Trưởng bộ phận/ lãnh đạo công ty sau khi hoàn thành quá trình thử việc.

Mẫu báo cáo thử việc – Mẫu 1

CÔNG TY…………..

Bạn đang xem: Báo cáo thử việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***——-

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Lãnh đạo Công ty

– Trưởng phòng ……………………..

Họ và tên:……………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………

Thời gian thử việc từ ngày….. / …../ đến ngày …./…. /………..

Vị trí/ Chức danh thử việc:……………………………………………

Người hướng dẫn:……………………………………………………….

Công việc được giao trong quá trình thử việc:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Kết quả hoàn thành:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…….., ngày……..tháng……..năm……….

NGƯỜI THỬ VIỆC
(Ký ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………., ngày……..tháng…….năm……..

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………….., ngày……….tháng……..năm……..

TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Mẫu báo cáo thử việc – Mẫu 2

CÔNG TY…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***——-

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:

– Lãnh đạo Công ty

– Trưởng phòng ……………………..

– …………………………………….

Họ và tên:…………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………..

Chuyên ngành:…………………………………………………………

Thời gian thử việc từ ngày …../ …/ ……..đến ngày…. /… /…

Đơn vị và vị trí thử việc:……………………………………………

I. Công việc được giao trong quá trình thử việc:

STT Công việc được giao Kết quả Lý do không hoàn thành (nếu có)

2. Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:

……………, ngày……..tháng…….năm……..

NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người giám sát trực tiếp trong quá trình thử việc:

Những điểm làm tốt…………………………………………..

………………………………………………………………………

Những điểm cần khắc phục

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……….., ngày………tháng…….năm…….

NGƯỜI GIÁM SÁT

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

Những điểm làm tốt…………………………………………..

………………………………………………………………………

Những điểm cần khắc phục

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………, ngày…….tháng…….năm……….

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Hướng dẫn lập mẫu báo cáo thử việc

1. Mở đầu mẫu báo cáo thử việc

Các bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin của một bản báo cáo chuẩn theo form như:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, địa chỉ nơi gửi,

– Các thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian thử việc, vị trí, chức danh thử việc, quê quán, quốc tịch…)

– Thông tin cơ quan hay nhà tuyển dụng, người trực tiếp hướng dẫn, phòng ban cụ thể

– Công việc được giao trong quá trình thử việc, kết quả hoàn thành theo chuẩn của một văn bản hành chính đã quy định.

– Ý kiến đóng góp, đánh giá của bản thân về quá trình thử việc, mong muốn nguyện vọng của bản thân với công việc …

– Ý kiến, nhận xét của người hướng dẫn

– Ý kiến, nhận xét của lãnh đạo, trưởng bộ phận quản lý.

2. Nội dung chính của báo cáo thử việc

Một số nội dung chính trong mẫu báo cáo thử việc bao gồm

+ Nội dung cần đầy đủ thông tin của người thử việc: họ tên, ngày sinh, thời gian thử việc (ghi rõ thời gian bắt đầu thử việc đến khi kết thúc quá trình thử việc).

+ Vị trí, chức danh thử việc, công việc được giao trong quá trình thử việc.

+ Thông tin người hướng dẫn.

+ Kết quả công việc hoàn thành.

+ Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc và đưa ra ý kiến, đề nghị..

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *