Tổng hợp

Child health clinic là gì?

Child health clinic là gì?

Child health clinic là bệnh viện chăm sóc sức khỏe trẻ em và mẹ về kỹ thuật nuôi dưỡng, trợ giúp xã hội, đảm bảo rằng trẻ sẽ đạt khả năng tối đa trong thời kỳ trước khi đi học.

Child health clinic (CHC): bệnh viện chăm sóc sức khỏe trẻ em (CHC).

Một bệnh viện đặc biệt để chăm sóc sức khỏe thông thường cho trẻ em trước tuổi đến trường.

 Ex: Previously it was called the children’s health center. 

Bạn đang xem: Child health clinic là gì?

Trước kia nó có tên là trung tâm sức khỏe nhi đồng.

Ex: Those hospitals have physicians who visit and take care of health under the authority of the county health agency.

Những bệnh viện đó có các bác sĩ thăm khám và chăm sóc sức khỏe dưới quyền của cơ quan y tế quận.

Trẻ em được gửi từ quận tới bệnh viện, luân phiên nhau các thầy thuốc đang hành nghề có thể điều hành (CHC) tư của riêng mình.

Ex: Once a week, doctors and other staff visit children.

Một tuần một lần các bác sĩ và các nhân viên khác đều đến thăm khám cho trẻ.

Ex: These are unusual medical examinations for children not registered at the hospital.

Đó là những buổi khám bất thường cho các trẻ em không đăng ký ở bệnh viện như thế.

Bệnh viện có làm các xét nghiệm sàng lọc cho các lệch khớp hông bẩm sinh, tật lác mắt, hư hỏng ngôn ngữ và thính giác.

Ex: A Guthrie test may also be done if it has not been done before the child leaves the hospital.

Xét nghiệm Guthrie cũng có thể được thực hiện nếu nó chưa được làm trước khi đứa trẻ rời bệnh viện. 

Các cán bộ bệnh viện phải chỉ đạo cho người mẹ về các kỹ thuật nuôi dưỡng, vệ sinh và cho thấy rằng đứa trẻ đã nhận được sự miễn chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Họ cũng đảm bảo rằng các gia đình của những đứa trẻ sức khỏe kém sẽ nhận được sự giúp đỡ tối đa về sức khỏe và trợ giúp xã hội, đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ đạt tới khả năng tối đa trong thời kỳ trước khi đi học.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết child health clinic là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *