Tổng hợp

Công văn 2770/TCHQ-GSQL

Công văn 2770/TCHQ-GSQL

Công văn 2770/TCHQ-GSQL thông báo tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Related Articles

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Công văn 2770/TCHQ-GSQL

Số: 2770/TCHQ-GSQL
V/v thông báo tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Hãng tàu EVERGREEN.
(Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Fideco, số 81-85 Hàm Nghi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 13/5/2013 của Hãng tàu Evergreen về việc nêu tại trích yếu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý nội dung đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh của Hãng tàu Evergreen. Đề nghị Hãng tàu Evergreen nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý được quy định tại Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 64/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1870/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2011 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hãng tàu Evergreen biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: HCM, BRVT, ĐN, HP, Quảng Ninh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *