Tổng hợp

Đột kích (dawn raid) là gì?

Mục lục

Đột kích (dawn raid) là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Đột kích (dawn raid) là gì?

Đột kích (dawn raid) là gì?

Bạn đang xem: Đột kích (dawn raid) là gì?

Đột kích (dawn raid) là tình hình trong đó người mua cổ phiếu của một công ty với mục đích thôn tính đã mua phần lớn cổ phần của công ty đó tại mức giá thị trường.

Đột kích (dawn raid) là tình hình trong đó người mua cổ phiếu của một công ty với mục đích thôn tính đã mua phần lớn cổ phần của công ty đó tại mức giá thị trường. Trong trường hợp như vậy, người mua thường thông qua trung gian để mọi người không biết ai là người mua thực sự. Tình hình này có thể được sử dụng làm điểm tựa để mua toàn bộ cổ phiếu với giá chào bán nhằm mục tiêu thôn tính hoàn toàn. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giống như những cuộc đột kích trong chiến tranh, cuộc đột kích của các công ty được thực hiện sớm vào buổi sáng, do đó, khi mục tiêu nhận ra nó đang bị tấn công, đã quá muộn – nhà đầu tư đã giành được vị trí kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ có một số ít cổ phiếu của một công ty có thể được mua theo cách này, vì nếu số lượng lớn hơn 5% sẽ yêu cầu các tài liệu chính thức. Vì vậy, sau một cuộc đột kích thành công, công ty đột kích có khả năng thực hiện một cuộc đấu thầu tiếp quản để có được phần còn lại của công ty mục tiêu.

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *