Tổng hợp

Giải pháp góc là gì?

Mục lục

Giải pháp góc là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Giải pháp góc (corner solution) là gì?

Giải pháp góc là gì?

Bạn đang xem: Giải pháp góc là gì?

Giải pháp góc (corner solution) Khái niệm dùng để chỉ tình hình một hay nhiều biến lựa chọn trong bài toán tối ưu nhận giá trị 0 tại thời điểm tối ưu.

Giải pháp góc (corner solution) là khái niệm dùng để chỉ tình hình một hay nhiều biến lựa chọn trong bài toán tối ưu nhận giá trị 0 tại thời điểm tối ưu. Ví dụ trong mô hình lao động – nghỉ ngơi, người lao động có thể chọn mức nghỉ ngơi bằng 0( lao động cả ngày ) hoặc thu nhập bằng 0 (chỉ nghỉ ngơi, không đi làm).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Giải pháp góc là giải pháp đặc biệt cho vấn đề tối đa hóa của tác nhân trong đó số lượng của một trong các đối số trong hàm tối đa là bằng không. Theo thuật ngữ phi kỹ thuật, giải pháp góc là khi người chọn không muốn hoặc không thể thực hiện một sự đánh đổi. Trong kinh tế khi ai đó nói “Tôi sẽ không mua nó ở bất kỳ giá nào” hoặc “Tôi sẽ làm X bất kể chi phí thế nào”, đó là những giải pháp góc. Một ví dụ khác là các chính sách “không khoan nhượng”, hoặc các bậc cha mẹ không muốn con cái của họ phải chịu bất kỳ rủi ro nào, dù hoạt động này có nhỏ hay có nhiều lợi ích đến thế nào đi nữa. “Không có gì là quan trọng hơn sự an toàn của con tôi” là một giải pháp góc trong việc từ chối việc thừa nhận có thể có sự đanh đổi. Thuật ngữ “giải pháp góc” đôi khi được các nhà kinh tế sử dụng theo kiểu thông thường hơn để chỉ những loại tình huống này. Từ “góc” đề cập đến thực tế là nếu một đồ thị phác họa vấn đề về tối đa hóa, điểm tối ưu sẽ xảy ra ở “góc” được tạo bởi đường ràng buộc ngân sách và một trục. 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *