Tổng hợp

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường sau dịch Covid-19

Mục lục

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường sau dịch Covid-19

Để chuẩn bị thật tốt đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường học phải xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường, cũng như cách xử lý những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi mẫu kế hoạch đón học sinh trở lại trường cho cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trong bài viết dưới đây:

Kế hoạch đón học sinh Mầm non trở lại trường

PHÒNG GD&ĐT…………..
TRƯỜNG………………….

Số:…………………………..

Bạn đang xem: Kế hoạch đón học sinh trở lại trường sau dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…….., ngày ….. tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 1335/SGD ĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Công văn số 1341/SGD ĐT-VP ngày 29/4/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án cho học sinh đi học trở lại; Công văn…………… của Phòng GD&ĐT………… về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và Nhà trường về công tác phòng tránh dịch Covid-19 và việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.

Trường……………….. xây dựng Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 như sau:

I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI:

1. Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học:

– Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT: Hoàn thành chậm nhất trước 15h ngày 05/5/2020.

– Phối hợp với Ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành tự kiểm tra đánh giá các mức độ có khả năng lây nhiễm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh: Hoàn thành trước ngày học sinh đi học trở lại 11/5/2020.

– Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB, GV, NV và học sinh sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học sinh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trên các phương tiện hỗ trợ CNTT và chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng GD khi học sinh quay trở lại trường học:

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi, Ban giám hiệu Nhà trường cần xây dựng Kế hoạch chỉ đạo giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương.

Đối với những bài mà giáo viên đã thực hiện dạy trẻ trên các phương tiện hỗ trợ trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, giáo viên có cần kế hoạch ôn lại, dạy bù cho những học sinh không có điều kiện học trên các phương tiện hỗ trợ tại nhà và kiểm tra kiến thức để đánh giá kết quả của trẻ ngay sau khi trẻ bắt đầu quay trở lại trường để học. Đồng thời tiếp tục phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn lại mà học sinh chưa được học trong thời gian nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp tục thực hiện từ ngày 11/5 đến hết ngày 15/7/2020 là kết thúc chương trình học.

3. Khẩn trương rà soát phương án, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của ngành Y tế và giáo dục – Đào tạo:

– Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trên cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GD&ĐT. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học sinh trước khi đi học trở lại.

– Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách; xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

– Tiếp tục thực hiện rà soát việc khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; yêu cầu những đối tượng cần phải cách ly thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.

– Rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học sinh.

4. Phân công CB, GV, NV thực hiện CSND, GD trẻ và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi hoc sinh đi học:

Để thực hiện tốt công tác CSND và GD trẻ khi trẻ quay trở lại trường để học, BGH Nhà trường tổ chức họp thống nhất Ban giám hiệu, xây dựng thời gian biểu và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi học sinh đi học, đồng thời tổ chức họp toàn thể giáo viên, nhân viên trong toàn trường, phân công cụ thể cho từng cá nhân CB, GV, NV trong trường. Chỉ đạo triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường vào ngày mồng 8 – 9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học sinh.

– Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ quay trở lại trường học.

– Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm đón trả trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho các phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Đồng thời thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Cụ thể như sau:

+ Thời gian đón trẻ buổi sáng: Từ 7h-7h15 đón trẻ khối 5 tuổi.

 • Từ 7h15-7h30 đón trẻ khối 4 tuổi.
 • Từ 7h30-8h00 đón trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

+ Thời gian trả trẻ buổi chiều: Từ 16h15-16h30 trả trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.

 • Từ 16h30-16h45 trả trẻ khối 4 tuổi.
 • Từ 16h45-17h00 trả trẻ khối 5 tuổi.

– Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB, GV, NV và học sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.

– Tiếp tục thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác CS, ND và GD trẻ vào 2 ngày mồng 8-9/5 (Tức thứ 6 và thứ 7), chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học sinh.

– Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh và xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ quay trở lại trường học.

II. KHI HỌC SINH BẮT ĐẦU ĐI HỌC TRỞ LẠI:

1. Phương án cho học sinh đi học trở lại:

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên cơ sở kết quả thực hiện đánh giá theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường được đảm bảo, được sự chấp thuận của PGD-ĐT và UBND huyện.

Nhà trường triển khai việc thông báo các phương án đón và trả học sinh khi quay trở lại trường để học theo từng khối lớp, không để tình trạng tập trung đồng loạt và công khai trên Website, cổng thông tin của nhà trường và trên phương tiện phát thanh của xã và các thôn theo các mốc thời gian mà nhà trường đã quy định, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên thì nhà trường sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 11/5/2020 (Thứ Hai).

2. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi trẻ đến trường:

– Nhà trường yêu cầu phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Tuyệt đối không để những học sinh đến trường khi vẫn đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu những học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, đồng thời thông tin ngay cho nhà trường và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị. Nhà trường cần có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh cần lưu ý đến các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, giữ ấm cơ thể, cho trẻ tập thể dục hàng ngày, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý và hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các động vật nuôi, động vật hoang dã.

– Đối với CB, GV, NV tự đo nhiệt độ trước khi đến trường, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Yêu cầu CB, GV, NV tuyệt đối không được đến trường nếu đang trong thời gian phải cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

– Đảm bảo có đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi trẻ có đủ 1 cốc uống nước, khăn mặt riêng có ký hiệu riêng, hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng.

– Bố trí và đảm bảo khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, các nhà vệ sinh phải sạch sẽ, có đủ các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn… phục vụ cho giáo viên và học sinh hàng ngày

– Tăng cường thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hàng ngày, hạn chế dùng điều hòa.

– Toàn thể CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường tới trường và từ trường về nhà, hạn chế đi và đến nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

– Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

– Tiếp tục chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường vận động cho trẻ; điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng; ưu tiên tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định, đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non và chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1 cho trẻ khối 5-6 tuổi.

3. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi trẻ đến trường:

– Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm đón trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

– Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trong đông người, tham quan thực tế, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại từng lớp, khi cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, yêu cầu giáo viên phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ không được tụ tập nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày.

– Yêu cầu giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.

+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.

+ Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối…

+ Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.

– Yêu cầu giáo viên cần phải thực hiện giãn khoảng cách từng học sinh trong phòng học khi ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở CB, GV, NV và học sinh đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có học sinh nào có biểu hiện, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi thì hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh đến phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

– Khi có CB, GV, NV của trường có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải đến ngay Phòng y tế của nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

– Thường xuyên thực hiện lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cửa ra vào lớp, lan can hiên, lan can cầu thang sau mỗi hoạt động.

– Thực hiện đầy đủ chương trình học để đạt được kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi, chỉ đạo và giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Đối với những bài mà giáo viên đã thực hiện dạy trẻ trên các phương tiện hỗ trợ trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, giáo viên có cần kế hoạch củng cố, ôn lại, dạy bù cho những học sinh không có điều kiện học trên các phương tiện hỗ trợ tại nhà và kiểm tra kiến thức để đánh giá kết quả của trẻ ngay sau khi trẻ bắt đầu quay trở lại trường để học. Đồng thời tiếp tục phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn lại mà trẻ chưa được học trong thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp tục thực hiện từ ngày 11/5 cho đến hết ngày 15/7/2020 là kết thúc chương trình học.

– Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về các giải pháp, phòng chống dịch cho CB, GV, NV, phụ huynh và học sinh.

4. Các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi kết thúc mỗi buổi học:

– Yên cầu CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.

– CB, GV, NV toàn trường cần duy trì nghiêm túc công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch sẽ các vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS, ND và GD trẻ để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, để kịp thời truyền đạt và hướng dẫn CB, GV, NV và học sinh thực hiện.

– Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc tự đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp kết quả thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường để báo cáo về PGD&ĐT và chỉ được hoạt động trở lại và đón học sinh đi học trở lại, nếu đã đảm bảo các điều kiện an toàn.

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh đi học trở lại.

– Triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019 – 2020 đúng tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT……. (để b/c);
– Trường…….. (để t/h);
– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

………………….

Kế hoạch đón học sinh Tiểu học trở lại trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……..tháng ……năm 2020

KẾ HOẠCH
( V/v tăng cường công tác vệ sinh phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian học sinh đi học trở lại)

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;

Thực hiện công văn số 317/STNMT-BVMT ngày 12/02/2020 của Sở tài nguyên và môi trường về việc đảm bảo vệ sinh môi trường về phòng , chống bệnh truyền nhiễm.

Thực hiện công văn số 429/SYT-KHNVY ngày 14/02/2020 của Sở ý tế khuyến cáo tăng cường vệ sinh, rửa tay phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện công văn số 213/SGDĐT-VP ngày 27/02/2020 về việc chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Lãnh dạo trường ……………… triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh; thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học, bàn ghế, đồ dùng thí nghiệm,… theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trước, trong và sau khi đón học sinh đi học trở lại.

– Đối với tổ văn phòng:

+ Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc xà phòng tại các vị trí có vòi nước rửa tay

+ Kiểm soát chặt chẽ người ngoài ra vào trong trường.

+ Thường xuyên vệ sinh các khu vực nhà vệ sinh, phòng thực hành thí nghiệm, phòng hội đồng, phòng bảo vệ v.v. Nhắc nhỡ học sinh bỏ rác đúng nơi qui định.

+ Theo dõi kiểm tra thân nhiệt của học sinh khi có hiện tượng nóng sốt báo cáo lãnh đạo và bệnh viện huyện để có hướng giải quyết.

+ Nhân viên y tế thực hiện đúng chuyên môn theo qui định.

– Đoàn Thanh niên:

+ Ổn định nề nếp học sinh, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch qua hệ thống phát thanh của nhà trường.

+ Thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác vệ sinh vào các giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ và cuối giờ.

– Giáo viên chủ nhiệm:

+ Theo dõi sĩ số học sinh báo cáo về lãnh đạo hằng ngày.

+ Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của các cấp; đặc biệt nghiên cứu và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gửi kèm theo kế hoạch).

+ Hướng dẫn học sinh việc theo dõi, bảo vệ sức khỏe trong thời gian dịch bệnh; kịp thời phát hiện nhưng học sinh có biểu hiện, triệu chứng ho, sốt, khó thở; quán triệt học sinh có biểu hiện, triệu chứng ho, sốt, khó thở không đến trường; phối hợp với gia đình, cơ quan y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cách ly theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế và Công văn số 1507/UBND-KGVX ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ các vùng có dịch (Gửi kèm theo kế hoạch).

+ Thực hiện cho học sinh lao động dọn vệ sinh lớp vào đầu giờ học và cuối buổi. Đầu mỗi buổi học cho học sinh lau tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn, Cuối mỗi buổi học cho học sinh lau chùi bàn ghế bằng cồn 90 để sát khuẩn, Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn cho học sinh thực hiện.

+ Hướng dẫn học sinh thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào sọt rác của lớp và thực hiện đổ rác về khu vực chứa rác của nhà trường

+ Thực hiện rửa tay theo qui trình sáu bước đã được niêm yết tại các khu vực có vòi nước rửa tay.

+ Nhắc nhở học sinh về việc ăn uống tại nhà trước khi đi đến trường, lớp.

+ Học sinh thực hiện việc trang bị các lọ để đựng nước uống từ nhà mang đến trường không nên dùng chung các loại đựng nước hoặc các đồ ăn chung.

– Tổ chuyên môn

Theo dõi nắm bắt tình hình các thành viên trong tổ

Thực hiện vệ sinh các phòng tổ

Nhắc nhở thành viên trong tổ thực hiện tốt các qui định về phòng chống dịch covid19

Giáo viên chủ nhiệm, Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện nghiêm túc báo cáo những trường hợp bất thường ở lớp, ở Tổ về lãnh đạo trường hằng buổi.

Lãnh đạo trường yêu cầu các thành viên trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe của học sinh, CBGV, CNV và cộng đồng./.

Nơi nhận:

 • Lãnh đạo.
 • Tổ Trưởng
 • Tổ trưởng VP.
 • Đoàn TN
 • Website Sở;
 • Lưu: VP.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Kế hoạch đón học sinh THCS, THPT trở lại trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………….

TRƯỜNG……………………………………

Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng….. năm 2020

KẾ HOẠCH
V/v Đón học sinh học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu;

Thầy Tổng quản nhiệm;

Thầy (Cô) GVBM, GVQN và Nhân viên;

Phụ huynh và học sinh toàn trường.

Thực hiện Công văn số………………. của Sở Giáo dục và Đào tạo……………..về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu trường …………………. triển khai kế hoạch cho học sinh học trở lại sau thời gian nghỉ như sau:

I. Lịch học tập của học sinh

 • Học sinh các khối đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.
 • Đón học sinh nhập nội trú: Từ 14h00’ chiều ngày 03/5/2020.

II. Lịch làm việc và giảng dạy

Giáo viên bộ môn, Giáo viên quản nhiệm bán trú và nhân viên các bộ phận đi dạy, làm việc trở lại từ ngày 04/5/2020;

III. Yêu cầu đối với phụ huynh và học sinh

1. Gia đình và học sinh tự đo thân nhiệt trước khi đến trường. Đảm bảo chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường. Không được đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe (nhà trường đo thân nhiệt trước khi vào trường).

2. Học sinh tự theo dõi bản thân để phát hiện kịp thời và báo GVQN khi cảm thấy sức khỏe không bình thường; Thường xuyên rửa tay trước khi vào lớp, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng chung.

3. Học sinh, giáo viên chỉ đeo khẩu trang khi cần thiết.

4. CMHS không vào trường và người không có nhiệm vụ hạn chế vào khuôn viên trường học.

IV. Công tác chuẩn bị của trường

1. Thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường, lớp bao gồm: Môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên cầm nắm (cầu thang, tay nắm cửa, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; Bàn ghế; Phòng học; Thiết bị đồ dùng dạy học, sách vở ở Thư viện.

2. Xà phòng (nước sát khuẩn) ở vị trí thuận lợi, ở khu vực GV-HS qua lại; Có hình thức phù hợp để nhắc nhở mọi người thường xuyên rửa tay.

3. Tập huấn GV-GVQN, NV nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh; Phân công và giao nhiệm vụ cho GV-NV thường xuyên theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch.

4. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đảm bảo thực hiện chương trình theo quy định.

5. Trong thời gian bệnh dịch chưa chấm dứt. Nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, chuyển giờ học bơi sang bộ môn thể dục khác.

– Khi học tập ở trường GVQN theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT……. (để b/c);
– Trường…….. (để t/h);
– Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

………………….

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *