Tổng hợp

Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp là gì?

Mục lục

Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp (behavioural theories of the firm).

Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp là gì?

Bạn đang xem: Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp là gì?

Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp là những lý thuyết coi doanh nghiệp là một tập hợp các nhóm người mà mục tiêu của họ thường xuyên mâu thuẫn nhau

Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp (behavioural theories of the firm) là những lý thuyết coi doanh nghiệp là một tập hợp các nhóm người mà mục tiêu của họ thường xuyên mâu thuẫn nhau. Lý thuyết tổ chức tập trung phân tích cách thức học hỏi các quy tắc ra quyết định và sự thay đổi của chúng khi nhận được những thông tin hồi tiếp từ môi trường; chẳng hạn các mục tiêu được coi là kết cục của một quá trình học hỏi – thương lượng trong đó mỗi nhóm người có một mức nhu cầu mà họ tìm cách thỏa mãn. Xung đột được điều hòa bởi sự phân phối các khoản tiền phụ thêm và điều chỉnh mưc nhu cầu dưới ánh sáng của các kinh nghiệm thu được.

Những người đi đầu trong phương pháp tiếp cận này là R.M. Cyert và J. G. March. Cống hiến của họ là hướng sự chú ý vào tổ chức nội bộ của doanh nghệp, đặc biệt vào hiệu quả bên trong chứ không phải hiệu quả phân bổ mà chúng ta đã biết.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *