Tổng hợp

Mẫu 06-TT: Biên lai thu tiền

Mẫu 06-TT: Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp… đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên lai thu tiền.

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Bạn đang xem: Mẫu 06-TT: Biên lai thu tiền

Mẫu số 06 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. tháng….. năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ và tên người nộp:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung thu:………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền thu: ….….….….….….…………………………..…. (Viết bằng chữ):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *