Tổng hợp

Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

Mục lục

Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản kiểm tả toàn diện giáo viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản kiểm tả toàn diện giáo viên là mẫu biên bản được lập ra dùng để kiểm tra hoạt đồng sư phạm của giáo viên về: Công tác giảng dạy, quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp.

Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG ……………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc
——o0o——-

….., ngày….tháng….năm……..

BIÊN BẢN KIỂM TRA TOÀN DIỆN GIÁO VIÊN
Năm học …………

Họ và tên giáo viên:…………….………………….…….…. Năm sinh:……………

Hệ đào tạo:………………. Năm tốt nghiệp:….……… Năm vào ngành:…………

Giáo viên dạy lớp:………………….. Trường ……..………………………………..

I.NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY:

Tiết 1:………………………………………… Xếp loại:………………………………..

Tiết 2:………………………………………… Xếp loại:………………………………..

Tiết 3:………………………………………… Xếp loại:………………………………..

1/ Về nội dung kiến thức:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

2/ Về vận dụng phương pháp và hình thức giảng dạy:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

3/ Về tác phong sư phạm:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

4/ Về hiệu quả giờ dạy (hoặc kết quả khảo sát)

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

* Xếp loại chung về công tác giảng dạy:…………………………………..

II. NHẬN XÉT VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN:

1/ Về giáo án:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

2/ Về hồ sơ sổ sách:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

3/ Về việc đánh giá kết quả học tập của học sinh:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

* Xếp loại về thực hiện quy chế chuyên môn:……………………………..

III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM (QUẢN LÍ LỚP):

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

* Xếp loại về thực hiện các nhiệm vụ khác:……………………………………………….

IV. NHẬN XÉT VỀ THỰC HIỆN CÁ NHIỆM VỤ KHÁC

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

V. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ SỬA CHỮA:

1. Đối với giáo viên:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

2. Đối với tổ chuyên môn:

……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ………………………………………………

VI. XẾP LOẠI CHUNG:……………………………………………………………………..

Ý KIẾN NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA

NGƯỜI KIỂM TRA

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *