Tổng hợp

Mẫu C6-16/NS: Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân

Mục lục

Mẫu C6-16/NS: Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số C6-16/NS bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu số C6-16/NS bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân là mẫu bảng kê được lập ra để kê về việc tính phí tạm ứng tồn ngân, được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân.

Không ghi vào

khu vực này

Bạn đang xem: Mẫu C6-16/NS: Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân

KHO BẠC NHÀ NƯỚC:…………………….

Mẫu số C6-16/NS
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài Chính)

Số:……….……………

BẢNG KÊ TÍNH PHÍ TẠM ỨNG TỒN NGÂN

Ngày lập:…./…../………

Tài khoản:…………………………………………

Từ ngày: …../……/…….đến ngày …../……/……..

Lãi suất:……………………………………………

Nợ TK:…………………….

Có TK:……………………..

STT

Ngày

Số cuối ngày

Số ngày

Tích số

Tổng tích số

Tổng số tiền phải trả:……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *