Tổng hợp

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mục lục

Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự là mẫu văn bản tố tụng, xác định sự việc xảy ra trong thực tế có dấu hiệu của tội phạm. Mẫu quyết định có ý nghĩa rất quan trọng, làm phát sinh quan hệ pháp luật tố tụng hình sự giữa cơ quan có thẩm quyền và người tham gia tố tụng. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 19/09/2017. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu quyết định về tại đây.

TÒA ÁN…………………….(1)

––––––––

Bạn đang xem: Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––o0o––––––
Số:…../….. (2)/HS-QĐ ………., ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TÒA ÁN(3) .……………………………………………………………………

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm (phúc thẩm) gồm có: (4)

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)……………………………………………………………………..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người; Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 3 người) Ông (Bà)………………………………………………………………………………………

Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): Ông (Bà)…………………………………………………………………

Căn cứ Điều 18 và (5) …………………………………………………….…của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét thấy:(6)……………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

1. Khởi tố vụ án hình sự(7) ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

xảy ra tại:….………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát(8) ……………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Viện kiểm sát(9) …..;

– Những người tham gia tố tụng;

– Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

ThẨm phán – ChỦ tỌA phiên tÒA

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 60-HS:

(1) và (3) ghi tên Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm (phúc thẩm); nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 16/2017/HS-QĐ).

(4) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán, Hội thẩm; nếu Hội đồng xét xử gồm 03 người thì bỏ dòng “Thẩm phán”; nếu Hội đồng xét xử phúc thẩm thì bỏ dòng “Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân)”; nếu là Tòa án quân sự thì không ghi Ông (Bà) mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) nếu khởi tố vụ án do phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm thì căn cứ thêm các điều 153, 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu khởi tố vụ án do có vi phạm nội quy phiên tòa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì căn cứ thêm Điều 467 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

(6) ghi nhận định của Hội đồng xét xử để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

(7) ghi tội danh cụ thể theo quy định của Bộ luật Hình sự.

(8) và (9) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp như hướng dẫn tại mục 1.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *