Tổng hợp

Medical committee là gì?

Medical committee là gì?

Medical committee là Ủy ban y khoa được bàn giao lại trách nhiệm cho mỗi khoa lớn, được đưa ra ý kiến hoặc quan điểm về y học liên quan đến chính sách chung của bệnh viện.


Medical committee /ˈmedɪkl kə’mɪti/: Ủy ban y khoa.

Một nhóm các bác sĩ ở trình độ chuyên gia, đưa ra các quan điểm y học liên quan đến chính sách chung của   bệnh viện về chăm sóc bệnh nhân, cấp kinh phí và điều hành bệnh viện.

Medical committee là gì Ex: Representatives of other branches in the hospital are also often attending.

Bạn đang xem: Medical committee là gì?

Đại diện của các ngành khác trong bệnh viện cũng thường được tham dự.

Ủy ban này thường chia thành nhiều phân ban chuyên khoa.

Ex: Department departments represent the major departments in the hospital (internal medicine, surgery, pediatrics).

Các khoa bộ phận tiêu biểu cho các khoa lớn trong bệnh viện (nội khoa, phẫu thuật, nhi khoa).

Thường các chủ tịch của mỗi khoa bộ phận họp thành ban chấp hành quyết định các công việc hàng ngày theo như đã thông qua ở các buổi họp hàng quý của ủy ban y khoa.

Ở Vương Quốc Anh một nhóm đại biểu của các bác sĩ đa khoa có hợp đồng chỉ với Ủy ban bác sĩ gia đình. 

Ex: The members act as spokespersons for local general practitioners who have elected them.

Các hội viên hoạt động như phát ngôn viên cho các bác sĩ đa khoa địa phương là những người đã bầu ra họ. 

Ex: Similarly there are local dental committees, local pharmacy committees and local optics committees.

Tương tự như vậy cũng có những ủy ban nha khoa địa phương, ủy ban dược khoa địa phương và ủy ban quang học địa phương.

Ex: Expert delegates and general practitioners serve as medical advisors for regional or county health agencies.

Đại biểu chuyên gia và bác sĩ đa khoa phục vụ như cố vấn y học cho cơ quan y tế vùng hay quận.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết medical committee là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *