Tổng hợp

Sổ chi Đội mới nhất

Mục lục

Sổ chi Đội mới nhất

Mẫu sổ chi đội là mẫu sổ ghi chép lại toàn bộ quá trình hoạt động về học tập, về văn nghệ, thể thao của các chi đội. Sổ chi đội được dùng trong các trường tiểu học, trung học cơ sở khi còn là thành viên của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Cách viết sổ Chi đội không khó, tuy nhiên, các bạn cần đọc kỹ những nội dung có trong sổ chi Đội để hoàn thiện những thông tin được chính xác nhất. Nội dung trong sổ chi đội bao gồm các thông tin về tiêu chuẩn danh hiệu chi đội mạnh, tiểu sử chi đội anh hùng mang tên, chương trình cong tác Đội và phong trào thiếu nhi, biên bản đại hội chi đội, kế hoạch hoạt động các tháng trong năm. Vậy sau đây là mẫu sổ chi Đội và hướng dẫn cách viết chi tiết nhất, mời các bạn cùng tải tại đây

Ảnh bìa sổ Chi đội

Bạn đang xem: Sổ chi Đội mới nhất

Nội dung mẫu sổ Chi đội

TIÊU CHUẨN

DANH HIỆU CHI ĐỘI MẠNH

(5 tiêu chuẩn)

***

1. Có chương trình công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao chương trình kế hoạch đề ra.

2. Ban chỉ huy Chi đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động Đội.

3. Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập, có ít nhất 30% số đội viên xếp loại văn hóa từ khá giỏi trở lên, không có đội viên nào xếp loại yếu, kém.

4. Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện; có số đội viên xếp loại đạo đức khá, tốt từ 80% trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.

5. Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi đội, có quỹ Chi đội, lập quỹ “Vì bạn nghèo”, có ít nhất một tờ báo Thiếu niên Tiền phong. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động nhân đạo từ thiện và các hoạt động trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia công tác phong trào của Liên đội và nhà trường, làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên lớn lên Đoàn. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

TIỂU SỬ ANH HÙNG CHI ĐỘI MANG TÊN

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

Năm học:………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

LIÊN ĐỘI THCS …………..
Chi đội: ………………………..

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Năm học :…………………….

Hôm nay, ngày ……..tháng………năm …………tại

Khai mạc Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh Chi đội

Thành phần đại biểu gồm :

Đại biểu mời :………………………………………………………………………

Đại biểu chính thức Đại hội có: …………đội viên/tổng số……….

(Vắng:…………, có lí do: ……………., không có lí do: ……………)

Nội dung Đại hội :

1. Bạn ……………………………………điều khiển Chào cờ (theo Nghi thức Đội)

2. Bạn …………………………………….tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư kí Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch đoàn Đại hội:

-………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………

Thư kí Đại hội có:

-………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………

3. Bạn ………………………………………thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ………………………và bản phương hướng hoạt động năm học ………………………..(có văn bản kèm theo).

4. Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hương công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học:

TM. Chủ tịch đoàn
(Ký tên)

Thư kí Đại hội
(Ký tên)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/……

Chủ điểm: “Lớn lên cùng đất nước”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi đội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/……

Chủ điểm: “Cùng bạn đến trường”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi đội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/……

Chủ điểm: “Chăm ngoan học giỏi”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi đội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/……

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi độ

BÁO CÁO SƠ KẾT

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI HỌC KÌ I

*******************

I. Nội dung

1. Đặc điểm, tình hình:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Những kết quả đạt được:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

II. Công tác trọng tâm của chi đội trong học kì II:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi đội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/……

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi độ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/……

Chủ điểm: “Mừng Đảng quang vinh”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi độ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/……

Chủ điểm: “Tiến bước lên đoàn”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi độ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4……

Chủ điểm: “Mừng non sông thống nhất”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi độ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/……

Chủ điểm: “Tự hào đội viên”

1. Kế hoạch thực hiện:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét đánh giá hoạt động:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi độ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

*******************

I. Nội dung

1. Đặc điểm, tình hình:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Những kết quả đạt được:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Phụ trách Chi đội

TM. Ban chỉ huy Chi độ

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC

Tổng số học sinh: ………………………………

(nữ : ……………..)

Tổng số Đội viên: …………………………….

(nữ : ……………..)

Số phân đội: …………………………………

(nữ : ……………..)

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CÁN SỰ LỚP

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

2

3

4

5

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

2

3

4

5

6

7

DANH SÁCH ĐỘI SAO ĐỎ

TT

Họ và tên

Phân đội

Nhiệm vụ

phân công

Địa chỉ

Điện thoại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANH SÁCH PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG

TT

Họ và tên

Phụ trách lớp Nhi đồng

Địa chỉ

Điện thoại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANH SÁCH ĐỘI NGHI THỨC, NGHI LỄ

TT

Họ và tên

Phân đội

Nhiệm vụ

phân công

Địa chỉ

Điện thoại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANH SÁCH ĐỘI VĂN NGHỆ

TT

Họ và tên

Phân đội

Năng khiếu

Địa chỉ

Điện thoại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

………………….

Cách viết sổ Chi đội

I/ PHẦN TIỂU SỬ ANH HÙNG (ACPT hướng dẫn cho chi đội trưởng ghi tên anh hùng chi đội mình ở 2 khối lớp 7 và 8 còn khối 6, khối 9 chưa ghi chờ TPT, BCHLĐ chọn tên anh hùng liệt sĩ sẽ ghi bổ sung sau).

II/ PHẦN CHƯƠNG TRÌNH.

1/ Chủ đề. (ACPT các lớp sửa lại chủ đề năm học trong sổ chi đội in sai)

 • Vâng lời Bác dạy
 • Học giỏi, chăm ngoan
 • Làm nghìn việc tốt
 • Tiến bước lên Đoàn

2/ Chương trình hoạt động đội (có 5 chương trình, ACPT lớp hướng dẫn chi đội trưởng sửa lại chương trình 1: Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh; Chương trình 2: Rèn luyện tri thức – Vững bước tương lai . Sổ in sai). Hình thức sửa: Đánh vi tính và cắt dán chồng lên)

3/ Các đoạn trống có đường chấm các ACPT hướng dẫn chi đội trưởng ghi vào những giải pháp trọng tâm và chỉ tiêu cụ thể cho từng chương trình. Thông qua nghị quyết Đại hội chi đội đã thống nhất. Lưu ý: giải pháp và chỉ tiêu là tùy theo chi đội và ACPT đã thống nhất nhưng phải dựa trên chỉ tiêu chung của Liên đội đã đề ra.

3/ Các hoạt động trọng tâm trong năm học: Các ACPT hướng dẫn chi đội trưởng ghi cụ thể các hoạt động lớn mà nhà trường và Đội đã thông qua Hội nghị CBVC và Đại hội liên đội (Cụ thể như: – Giáo dục đội viên thực hiện tốt nội quy, nề nếp nhà trường; thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chủ đề, chủ điểm tháng);

 • Giáo dục 100% đội viên thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua do cấp trên phát động.
 • Tham gia đầy đủ các Hội thi do nhà trường và cấp huyện tổ chức;
 • 100% đội viên tham gia sinh hoạt đầy đủ sinh hoạt chủ điểm : 2/9; 20/22; 22/12; 26/3; 1/6; 27/7,…
 • Cuối năm đạt : Hạnh kiểm: T; K; TB; Y (SL & TL)

Học lực: G; K; TB; Y; Kém (SL & TL)

Đội viên bỏ học: (SL & TL)

Chi đội cuối năm đạt: Chi đội mạnh hay lớp tiên tiến; ….% đạt cháu ngoan Bác Hồ.

(Căn cứ vào tình hình thực tế của chi đội mà ACPT chỉ đạo chi đội thực hiện)

4/ Tổ chức thực hiện: Phần này ACPT hướng dẫn chi đội trưởng ghi: Hình thức tổ chức như thế nào (Xây dựng kế hoạch, công tác phối hợp giữa ACPT, BCH chi đội, BCH liên đội và tổng phụ trách đội, …)

III/ PHẦN BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI. (ACPT hướng dẫn chi đội trưởng lấy biên bản Đại hội chi đội để ghi vào. Nếu lớp tổ chức đại hội mà đã cho thư kí ghi trực tiếp vào thì ACPT phải kiểm tra lại thư kí ghi đúng, đủ chức kịp thời bổ sung)

IV/ PHẦN SINH HOẠT CHI ĐỘI THÁNG.

1/ Tháng 9/2022: Chủ điểm TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Tuần/thứ ngày nội dung tổ chức thực hiện kết quả

Tuần 1: 01/9/22 đến 10/9/22

 • Giáo dục đội viên thực hiện tốt chủ điểm tháng.
 • Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2012. Phân công đội viên vệ sinh lớp, trường sạch sẽ.
 • Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
 • Thành lập đội sao đỏ, đội cờ, đội trống các lớp.
 • Quán triệt đội viên thực hiện tốt tháng ATGT.
 • ACPT, BCH tuyên truyền giáo dục đội viên trong chi đội.
 • Ban cán sự lớp lên kế hoạch phối hợp ACPT thực hiên.
 • ACPT chủ động phân công đúng đối tượng.
 • ACPT, BCH tuyên truyền giáo dục đội viên trong chi đội.

Tuần 2: 12/9/22 đến 17/9/22

 • Tổ chức đội viên học tập nội quy, nề nếp.
 • Phân công đội viên bảo vệ tài sản lớp.
 • Hướng dẫn đội viên làm hồ sơ theo dõi thi đua lớp
 • Ban cán sự lớp lên kế hoạch phối hợp ACPT thực hiên.
 • Ban cán sự lớp lên kế hoạch phối hợp ACPT thực hiên.
 • Cán sự lớp phối hợp ACPT thực hiện.

Tuần 3: 19/9/22 đến 24/9/22

 • Ổn định nề nếp, phân công tạm thời các ban nhóm chuyên môn; ban cán sự lớp, phân tổ,…
 • Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp như: Truy bài, nề nếp học tập, nề nếp xếp hàng ra vào lớp, nề nếp tập thể dục, …
 • ACPT, ban cán sự lớp phối hợp phân công đội viên thực hiện.
 • Nghỉ lễ
 • ACPT, ban cán sự lớp phối hợp quán triệt đội viên của lớp mình thực hiện.

Tuần 4: 26/9/22 đến 01/10/22

 • Tiếp tục duy trì tốt các nề nếp theo quy định của nhà trường.
 • Chuẩn bị nhân sự, bảng tổng kết, phương hướng để Đại hội chi đội.
 • Tham gia dự Đại Hội chi đội điểm lớp 8A7 (ngày 28/9/2022).
 • ACPT, ban cán sự lớp theo dõi nhắc nhở đội viên lớp mình thực hiện.
 • ACPT, BCH chi đội cũ phối hợp dự kiến và thống nhất nội dung để tiến hành Đại hội.
 • ACPT + 1 đội viên tiêu biểu đi dự để nắm bắt quy trình tổ chức.

2/ Tháng 10/2022: Chủ điểm CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI

Tuần/thứ ngày nội dung tổ chức thực hiện kết quả

Tuần 1: 3/10/22 đến 8/10/22

 • Tổ chức Đại hội chi đội năm học 2022-2012 (5/10/2022. Tiết hoạt động ngoài giờ).
 • Phát động phong trào tuần học tốt điểm 9,10 và điểm học kém 1,2 toàn liên đội.
 • Nộp hồ sơ Đại hội chi đội cho TPT đội và BCH liên đội để tổng hợp (vào ngày 7/10/2022; tại phòng truyền thống Đội).
 • Tham gia dự Đại hội liên đội vào ngày 9/10/2022
 • ACPT, BCH chi đội phối hợp thực hiện.
 • ACPT hướng dẫn lớp trưởng phối hợp GV dạy bộ môn để tổng hợp điểm 9,10 và điểm kém 1,2 nộp nhà trường.
 • ACPT, BCH chi đội kiểm tra, kí đầy đủ nộp đúng thời gian qui định.
 • ACPT, BCH chi đội chọn tiêu biểu 3 đội viên.

Tuần 2: 10/10/22 đến 5/10/22

 • Quán triệt đội sao đỏ trực đảm bảo theo lịch và đúng qui trình.
 • Quán triệt đội viên để xe đạp theo đúng lớp, đúng vị trí phân công.
 • Tổ chức kiểm tra chuyên hiệu ATGT toàn liên đội. Triển khai chuyên hiệu NSHNT
 • ACPT, BCH theo dõi nhắc nhở trực theo đúng lịch nhà trường qui định.
 • ACPT, đội sao đỏ của lớp thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đội viên của lớp mình thực hiện tốt.
 • BCH chi đội tổ chức cho đội viên làm bài, thu bài và nộp bài cho TPT. BCH liên đội triển khai chuyên hiệu NSHNT.

Tuần 3: 17/10/22 đến 22/10/22

 • Lập danh sách tuyển chọn đội viên tham gia 1 tiết mục văn nghệ chào mừng 20/22, do liên đội phối hợp với nhà trường tổ chức: (đơn, song hoặc tốp ca, khuyến khích múa phụ họa).
 • Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp như: Truy bài, nề nếp học tập, nề nếp xếp hàng ra vào lớp, nề nếp tập thể dục,..
 • Nhắc nhở lớp làm vệ sinh trước và sau phòng học theo qui định; quét mạng nhện, lau cửa kính. Gắn thi đua theo từng đợt cụ thể – ACPT, ban cán sự lớp phối hợp tuyển chọn tiến hành tập luyện (thời gian nộp danh sách chậm nhất đến ngày 5/22/22).
 • ACPT, BCH phối hợp quán triệt đội viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về nề nếp đạo đức, tác phong đội viên.
 • ACPT, BCH lớpcó tránh nhiệm phân cơng cụ thể từng tổ, cá nhân làm. Cuối tuần sinh hoạt lớp tuyên dương, phê bình rõ ràng cá nhân, tổ.

Tuần 4: 24/10/…… đến 31/10/….

 • Tiếp tục quán triệt đội viên mặc đồng phục vào ngày thứ hai hàng tuần.
 • Sinh hoạt đội theo lịch đăng kí.
 • Tiếp tục tập luyện văn nghệ tham gia dự thi vào ngày 20/22 nhân ngày nhà giáo Việt Nam.
 • ACPT, BCH phối hợp nhắc nhở đội viên thực hiện tốt chủ trương của nhà trường.
 • ACPT, BCH, lớp thực hiện.
 • ACPT, BCH lên lịch phân công tập luyện cụ thể.

…………………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung Sổ chi Đội

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *