Tổng hợp

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần

Tên thủ tục

Chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng từ trần

Cơ quan thực hiện

Bạn đang xem: Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần

Phòng Lao động thương binh và xã hội

Cơ sở pháp lý

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông tư 08/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Thủ tục

1. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

– Bước 2: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

– Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký xác nhận trình Sở LĐTBXH giải quyết;

– Bước 4: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trả kết quả cho công chức cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và xã hội.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1 của sở Lao động-TB&XH);

– Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp;

Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập (theo Mẫu sở Lao động-TB&XH);

– Sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bản gốc);

– Bản gốc thẻ Bảo hiểm Y tế;

* Đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, tuỳ theo từng trường hợp mà kèm theo một trong các bản sao giấy tờ sau đây:

– Quyết định trợ cấp 1 lần tù đày tra tấn hoặc kỷ niệm chương;

– Quyết định trợ cấp 1 lần hoặc Huân, Huy chương kháng chiến (đối với người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần, không hưởng chế độ BHXH);

– Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

7. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Thời gian gian quyết

– 07 ngày làm việc

– Sau khi có quyết định giải quyết, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 01 ngày.

Lệ phí

Không thu

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng từ trần.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *