Tổng hợp

Chính sách phát triển vùng là gì?

Mục lục

Chính sách phát triển vùng là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chính sách phát triển vùng (regional policy) là gì?

Chính sách phát triển vùng là gì?

Bạn đang xem: Chính sách phát triển vùng là gì?

Chính sách phát triển vùng (regional policy) là chính sách liên quan đến việc xóa bỏ những mất cân đối lớn giữa các vùng trong nền kinh tế – nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về tỷ lên thất nghiệp và mức thu nhập đầu người.

Chính sách phát triển vùng (regional policy) là chính sách liên quan đến việc xóa bỏ những mất cân đối lớn giữa các vùng trong nền kinh tế – nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về tỷ lên thất nghiệp và mức thu nhập đầu người. Phương pháp tiếp cận được sử dụng là phát triển cơ sở công nghiệp ở các vùng nhằm tránh tình trạng thất nghiệp cao và không tận dụng hết nguồn vốn trong các khu vực trì tệ, cũng như xử lý các trường hợp tắc nghẽn không đáng có ở các vùng  phát triển quá nhanh. Trọng tâm đặc biệt của chính sách vùng là tái phát triển những vùng suy thoái do ngành công nghiệp ở đó rơi vào trạng thái sa sút thông qua biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp và ngành mới đặt địa điểm và đầu tư ở đó. Cách làm như vậy được gọi là phương pháp tiếp cận đầu tư hướng nội, chủ yếu nhằm đem lại việc làm cho công nhân.

Phương pháp tiếp cận khác là khuyến khích nhân dân chuyển ra khỏi các vùng suy thoái. Nó được gọi là phương pháp tiếp cận chuyển công nhân đến nơi có việc làm. Phương pháp này thường không được mọi người ủng hộ. Nó không những có xu hướng làm trầm trọng thêm những vấn đề của bản thân khu vực bị suy thoái như mất công nhân lành nghề, giảm chi tiêu và thu nhập ở địa phương v.v…, mà còn tạo ra những khó khăn cho khu vực tiếp nhận, đặc biệt khi những khu vực này đã đầy ắp nhà cửa, trường học v.v…

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *