Tổng hợp

Dân chủ công nghiệp là gì?

Mục lục

Dân chủ công nghiệp là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu dân chủ công nghiệp (industrial democracy) là gì?

Dân chủ công nghiệp là gì?

Bạn đang xem: Dân chủ công nghiệp là gì?

Dân chủ công nghiệp (industrial democracy) là khái niệm để chỉ sự tham gia rộng rãi của công nhân vào quá trình ra quyết định ở doanh nghiệp.

Dân chủ công nghiệp (industrial democracy) là khái niệm để chỉ sự tham gia rộng rãi của công nhân vào quá trình ra quyết định ở doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Dân chủ công nghiệp là một sự tham gia của công nhân trong việc đưa ra quyết định, chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn tại nơi làm việc.

Trong khi trong các tổ chức quản lý thiết kế tổ chức cho người lao động được lắng nghe và tham gia vào quá trình ra quyết định, trong các tổ chức sử dụng dân chủ công nghiệp, họ cũng có quyền quyết định cuối cùng (họ cũng quyết định về thiết kế và phân cấp tổ chức). 

Trong luật công ty, tại Đức, các công ty có hơn 2000 nhân viên (hoặc hơn 1000 nhân viên trong các ngành công nghiệp than và thép) có một nửa ban giám đốc giám sát của họ (bầu chọn quản lý) do các cổ đông bầu và một nửa bởi người lao động.

Mặc dù dân chủ công nghiệp thường đề cập đến mô hình tổ chức trong đó nơi làm việc được điều hành trực tiếp bởi những người làm việc thay cho tư nhân hoặc nhà nước của phương tiện sản xuất, cũng có các hình thức đại diện của nền dân chủ công nghiệp.

Đại diện cho dân chủ công nghiệp bao gồm các cấu trúc ra quyết định như sự hình thành các ủy ban và các cơ quan tư vấn để tạo điều kiện giao tiếp giữa quản lý, đoàn thể và nhân viên.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *