Tổng hợp

Chủ nghĩa tự do kinh tế là gì?

Mục lục

Chủ nghĩa tự do kinh tế là gì?

Cùng BNC.Edu.vn tìm hiểu Chủ nghĩa tự do kinh tế (economic liberalism) là gì?

Chủ nghĩa tự do kinh tế là gì?

Bạn đang xem: Chủ nghĩa tự do kinh tế là gì?

Chủ nghĩa tự do kinh tế (economic liberalism) là học thuyết kinh tế biện hộ cho việc vận dụng tối đa thị trường và các lực lượng cạnh tranh để phối hợp hoạt động kinh tế

Chủ nghĩa tự do kinh tế (economic liberalism) là học thuyết kinh tế biện hộ cho việc vận dụng tối đa thị trường và các lực lượng cạnh tranh để phối hợp hoạt động kinh tế. Chủ nghĩa tự do kinh tế cho rằng nhà nước chỉ nên giới hạn hoạt động của mình vào những lĩnh vực mà thị trường không hoạt động (ví dụ hàng hóa công cộng) hoặc những hoạt động cần thiết để tạo ra khuôn khổ chung sự vận hành có hiệu quả của doanh nghiệp tư nhân, ví dụ tạo ra khuôn khổ pháp lý để xác lập quyền sở hữu tài sản, ký kết và thực hiện hợp đồng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chủ nghĩa tự do kinh tế là một hệ thống kinh tế được tổ chức trên từng cá nhân, có nghĩa là số lượng nhiều nhất có thể các quyết định kinh tế được thực hiện bởi các cá nhân hoặc hộ gia đình chứ không phải bởi các tổ chức hoặc tập thể.  Nó bao gồm một loạt các chính sách kinh tế khác nhau, như tự do di chuyển, nhưng cơ sở của nó là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho một nền kinh tế thị trường và tài sản. Mặc dù những người ủng hộ tự do kinh tế cũng có thể ủng hộ quy định của chính phủ ở một mức độ nhất định, họ có xu hướng phản đối sự can thiệp của chính phủ vào thị trường tự do khi nó cản trở thương mại tự do và cạnh tranh mở.

Chủ nghĩa tự do kinh tế gắn liền với thị trường tự do và quyền sở hữu tài sản vốn của tư nhân. Trong lịch sử, chủ nghĩa tự do kinh tế sinh ra để đáp ứng với chủ nghĩa trọng thương và phong kiến. Ngày nay, chủ nghĩa tự do kinh tế cũng được xem là trái ngược với các trật tự kinh tế phi tư bản, chẳng hạn như chủ nghĩa xã hội và kinh tế kế hoạch. Nó cũng tương phản với chủ nghĩa bảo hộ vì sự ủng hộ của nó đối với thương mại tự do và thị trường mở.

Một nền kinh tế được quản lý theo chủ nghĩa này có thể được mô tả như một nền kinh tế tự do.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *