Tổng hợp

Công văn 593/BHXH-CST

Công văn 593/BHXH-CST

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 593/BHXH-CST
V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT.

Bạn đang xem: Công văn 593/BHXH-CST

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
– Các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Công văn số 4239/BHXH-CSYT ngày 02/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh và hướng dẫn liên ngành số 2616/HD-YT-BHXH ngày 17/11/2016 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua tổng hợp số thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đến nay một số cơ sở khám, chữa bệnh đã vượt quá số lượng thẻ BHYT tối đa được đăng ký theo quy định tại hướng dẫn liên ngành số 2616/HD-YT-BHXH (có Bảng tổng hợp kèm theo).

Để đảm bảo việc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho các đối tượng theo đúng quy định, đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ không nhận các trường hợp tăng mới và đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu về các cơ sở khám, chữa bệnh đã vượt quá số lượng cho phép (trừ các đối tượng người cao tuổi, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ nghỉ hưu năm 2017 cư trú trên địa bàn có cơ sở khám, chữa bệnh), đồng thời hướng dẫn người tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu vào các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chưa vượt số lượng thẻ theo đúng nguyên tắc tại hướng dẫn liên ngành số 2616/HD-YT-BHXH ngày 17/11/2016.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Y tế;
– Giám đốc, các PCĐ;
– Lưu: VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hòa

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *