Tổng hợp

Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

CÔNG TY ………..
———

Số : ……./………

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Bạn đang xem: Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

……..,ngày…….tháng…..năm……

CÔNG VĂN
(V/v : Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN…..

Tên doanh nghiệp: ………………………….

Trụ sở chính : ……………….

Mã số thuế : ……………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………….

Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

Công ty …………………………. thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……………….. Vì vậy bằng công văn này, Công ty …………………………………… kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ………………………….. đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Trân trọng kính báo!

Nơi nhân:
– Như trên;
– Lưu:…

Đại diện theo pháp luật

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *