Tổng hợp

Công văn 7526/BTC-TCT

Công văn 7526/BTC-TCT

Công văn 7526/BTC-TCT về tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 7526/BTC-TCT

Số: 7526/BTC-TCT
V/v tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua công tác quản lý thuế, qua ý kiến phản ánh của một số địa phương và Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam về tình trạng nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng không hợp pháp, hợp lệ nhằm kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT. Hiện tượng một số doanh nghiệp thành lập với mục đích mua bán hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của NSNN gây thất thu cho NSNN, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Để phòng chống và đấu tranh với các vi phạm trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố:

Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Cục Thuế tỉnh, thành phố để tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế có các dấu hiệu sau:

+ Các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản sử dụng các hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương không có nguồn nguyên liệu.

+ Các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng số vốn đăng ký thấp.

+ Các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh bất hợp lý (quy mô kinh doanh cao gấp nhiều lần so với vốn chủ sở hữu).

+ Các doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ.

– Chỉ đạo Cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tổ chức kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế nêu trên. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản nếu mua hàng trực tiếp của người sản xuất hoặc chỉ qua 1 khâu trung gian thì được hoàn thuế, khấu trừ thuế theo quy định; trường hợp mua hàng hóa qua nhiều khâu trung gian thì phải kiểm tra các khâu trung gian trước. Nếu các doanh nghiệp thương mại trung gian đã kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định thì mới xét hoàn thuế cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tổ chức điều tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm do Cục Thuế chuyển hồ sơ.

– Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp mới được thành lập, kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp sử dụng Chứng minh nhân dân được cấp tại các địa phương khác khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tại địa phương.

Bộ Tài chính thông báo để UBND các tỉnh, thành phố biết và phối hợp chỉ đaọ thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
– Vụ CST, PC BTC;
– Lưu: VT, TCT (VT, PC, TTr 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *