Tổng hợp

Đoàn phí công đoàn là gì?

Đoàn phí công đoàn là gì?

Cùng Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tìm hiểu đoàn phí công đoàn (check-off) là gì?

Bạn đang xem: Đoàn phí công đoàn là gì?

Đoàn phí trừ lương (check-off) là lệ phí công đoàn được thu dưới hình thức người chủ trừ trực tiếp vào tiền lương của công nhân, sau đó trả cho công đoàn.

Đoàn phí công đoàn (check-off) là lệ phí công đoàn được thu dưới hình thức người chủ trừ trực tiếp vào tiền lương của công nhân, sau đó trả cho công đoàn. Các thỏa thuận về đoàn phí công đoàn phải có chữ ký của người lao động.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tại Khoản 2 Điều 23 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn quy định về đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí như sau:

Đoàn viên ở các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả Công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối): Mức đóng đoàn phí hằng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng đoàn phí hằng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *