Tổng hợp

Lệnh cd trong Windows

Mục lục

Lệnh cd trong Windows

Lệnh cd hiển thị tên hoặc thay đổi thư mục hiện tại. Nếu được sử dụng chỉ với một ký tự ổ đĩa (ví dụ: cd C:), lệnh cd sẽ hiển thị tên của thư mục hiện tại trong ổ đĩa được chỉ định. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh cd sẽ hiển thị ổ đĩa và thư mục hiện tại.

Chú thích: Lệnh này giống như lệnh chdir.

Cú pháp

cd [/d] [:][

]cd [..]chdir [/d] [:][

]chdir [..]

Tham số

Tham số Mô tả
/d Thay đổi ổ đĩa cũng như thư mục hiện tại cho một ổ đĩa.
: Chỉ định ổ đĩa để hiển thị hoặc thay đổi (nếu khác với ổ đĩa hiện tại).

Chỉ định đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn hiển thị hoặc thay đổi.
[..] Chỉ định rằng bạn muốn thay đổi thư mục gốc.
/? Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

Nếu phần mở rộng lệnh được kích hoạt, các điều kiện sau sẽ áp dụng cho lệnh cd:

Bạn đang xem: Lệnh cd trong Windows

  • Chuỗi thư mục hiện tại được chuyển đổi để sử dụng cùng một trường hợp với tên trên ổ đĩa. Ví dụ: cd C: TEMP sẽ đặt thư mục hiện tại thành C:Temp nếu trường hợp đó xảy ra trên ổ đĩa.
  • Dấu cách không được coi là dấu phân cách, vì vậy đường dẫn có thể chứa dấu cách mà không cần kèm theo dấu ngoặc kép. Ví dụ:

cd usernameprogramsstart menu

Cũng giống như:

cd “usernameprogramsstart menu”

Tuy nhiên, dấu ngoặc kép là bắt buộc, nếu phần mở rộng bị vô hiệu hóa.

Để tắt phần mở rộng lệnh, hãy nhập:

cmd /e:off

Ví dụ

Thư mục gốc (root) là phần trên cùng của hệ thống phân cấp thư mục cho một ổ đĩa. Để trở về thư mục gốc, gõ:

cd

Để thay đổi thư mục mặc định trên ổ đĩa (thư mục khác với thư mục bạn đang truy cập), hãy nhập:

cd [:[]]

Để xác minh thay đổi vào thư mục, hãy nhập:

cd [:]

Xem thêm:

    Đăng bởi: BNC.Edu.vn

    Chuyên mục: Tổng hợp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *