Tổng hợp

Mẫu 04/DT-QLDA: Dự toán chi quản lý dự án

Mục lục

Mẫu 04/DT-QLDA: Dự toán chi quản lý dự án

Mẫu 04/DT-QLDA: Dự toán chi quản lý dự án là mẫu dự toán được lập ra để dự toán về việc chi quản lý dự án của doanh nghiệp. Mẫu dự toán chi quản lý dự án được ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính về quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu dự toán chi quản lý dự án.

Mẫu số: 04/DT-QLDA

Bạn đang xem: Mẫu 04/DT-QLDA: Dự toán chi quản lý dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

……., ngày tháng năm

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM…

Tên Chủ đầu tư / BQLDA:…………….

Đơn vị tính:…

TT

Nội dung

Năm báo cáo

Dự kiến mức chi năm kế hoạch

Dự toán được duyệt

Thực hiện

1

2

3

4

5

Tổng cộng

1

Tiền lương

2

Tiền công

3

Các khoản phụ cấp lương

4

Các khoản trích nộp theo lương

5

Chi khen thưởng

6

Chi phúc lợi tập thể

7

Thanh toán dịch vụ công cộng

8

Chi mua vật tư văn phòng

9

Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

10

Chi hội nghị

11

Chi công tác phí

12

Chi thuê mướn

13

Chi đoàn đi công tác nước ngoài

14

Chi đoàn vào

15

Chi sửa chữa tài sản

16

Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý

17

Chi phí khác

18

Dự phòng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *