Tổng hợp

Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo

Mục lục

Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo

BNC.Edu.vn.com.vn xin gửi tới bạn đọc Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo để bạn đọc cùng tham khảo. Bản cam kết làm việc được dùng trong trường hợp người lao động được công ty, doanh nghiệp cử đi học ở nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi đi học về, doanh nghiệp sợ cá nhân đó sẽ “nhảy việc” sang công ty khác, chính vì vậy bản cam kết làm việc được lập ra như một sự ràng buộc về mặt pháp lý, mỗi cá nhân sau khi đi nghiên cứu, học tập về cần phải làm việc cho doanh nghiệp đó. Nội dung chi tiết mời bạn đọc tham khảo tại đây.

Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

BẢN CAM KẾT

Bạn đang xem: Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo

Tôi tên là: …………………………..…- Chức vụ: ………………………………………………

Hiện đang công tác tại bộ phận: ……………… đơn vị: ………thuộc………………………….

Tôi xin cam kết sẽ tiếp tục làm việc tại ………………thuộc…………… trong thời gian ít nhất là ……. năm sau khi

được đơn vị cử tham gia khóa đào tạo………………………………………………………….

tại……..…………………từ ngày…… tháng ….. năm …….. đến ngày …… tháng ….. năm ……..

Tôi cam kết sẽ tham gia và hoàn thành khóa học với nỗ lực nhằm đạt chất lượng cao, nghiêm túc chấp hành Nội quy và các Quy chế, quy định đối với Cán bộ nhân viên tham gia đào tạo bên ngoài do …………….. ban hành và không thực hiện bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến uy tín và tên tuổi của doanh nghiệp trong suốt thời gian tham gia khóa học.

Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định về đào tạo do ……….ban hành, cụ thể:

1. Thực hiện bảng báo cáo thu hoạch sau khóa học và nộp về Giám đốc TT Đào đạo và Giám đốc đơn vị hiện đang công tác

2. Nộp bản gốc về TT Đào tạo và bản copy có công chứng về Phòng NLHT của đơn vị đang công tác một trong các giấy tờ sau: chứng chỉ, giấy xác nhận, kết quả bài kiểm tra, phiếu nhận xét của giáo viên hoặc văn bản chứng nhận tham gia và đạt kết quả trong khóa học khác (nếu có)

3. Nộp bản copy toàn bộ tài liệu khóa học về TT Đào tạo và về P.NLHT của đơn vị hiện đang công tác.

4. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo lại cho các CBNV của ………..về chương trình đã được học theo phân công của Giám đốc đơn vị và theo kế hoạch đào tạo của TT Đào tạo.

Với các yêu cầu (1), (2) & (3) tôi cam kết hoàn thành chậm nhất là 01 tháng sau khi kết thúc khóa học & nhận được một trong các loại giấy chứng nhận nói trên. Nếu không thực hiện được các cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí và các khoản lương (phụ cấp nếu có) mà Trung tâm Đào tạo và Công ty đã tài trợ cho tôi tham gia khóa học.

Cam kết này được lập thành 03 bản do Đơn vị quản lý lao động lưu 01 bản, TT Đào tạo lưu 01 bản, người thực hiện cam kết giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau để thực hiện.

…..ngày …. tháng …… năm……

GIÁM ĐỐC

……. ngày …. tháng …… năm ……….

Người thực hiện cam kết

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *