Tổng hợp

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mục lục

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN: ……..
PHƯỜNG (XÃ) ……
————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Bạn đang xem: Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

…….., ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG

Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

Chúng tôi gồm:

1) Họ tên: ……………….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) ……..

Đại diện cho UBND phường ………

2) …………………………………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện tổ dân phố: ……………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ………………………………………………..

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới….)

BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Ông (bà) ………………………………………………………….……….. phải ngừng ngay việc xây dựng.

Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG

Ký tên

ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN

Ký tên

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *