Tổng hợp

Mẫu đơn xin làm cộng tác viên

Mẫu đơn xin làm cộng tác viên

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu đơn xin làm cộng tác viên. Mẫu đơn xin làm cộng tác viên là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi đến cơ quan doanh nghiệp để xin được làm cộng tác viên cho doanh nghiệp. Nội dung trong đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn như tên tuổi, quê quán, quá trình làm việc, trình độ chuyên môn….. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin làm cộng tác viên mới nhất tại đây.

Related Articles

Nội dung Mẫu đơn xin làm cộng tác viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin làm cộng tác viên

ĐƠN XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………

I. Sơ lược bản thân:

Họ và tên: ……………………………………………..……… Giới tính: ………………..

Ngày sinh: ……….tháng ……….năm ………………..……. Nơi sinh: ………………………..

Số CMND: …..…… Cấp ngày: …..…….….…. Tại: …………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại;……………..………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: …………………………… Email: …………………………………………………

II. Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn : …………………………………………………………………………………

Bằng cấp khác : ………………………………………………………………………………………….

III. Quá trình làm việc:

Nơi đã và đang làm việc:……………………………………………………………………………………………………

Kinh nghiệm làm việc: …………………………………………………………………………………………………..

Khả năng nổi trội nhất:………………………………………………………………………………………………………..

Kinh nghiệm làm cộng tác viên: …………………………………………………………………………………………..

+ Tên công ty : ………………………………………………………………………………………………….

+ Lĩnh vực kinh doanh: ………………………………………… Thời gian làm việc: ……………………

IV. Cam đoan:

Tôi đã tìm hiểu về hoạt động, dịch vụ của công ty, quyền lợi trách nhiệm của Cộng tác viên. Xét thấy điều kiện cá nhân phù hợp với những tiêu chí mà công ty đề ra đối với một Cộng tác viên. Tôi viết đơn này mong được trở thành một Cộng tác viên của Công ty. Nếu được chấp nhận Tôi cam kết tuân thủ đầy đủ những quy định theo Hợp đồng Cộng tác viên.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời khai trên.

Mã số CTV:………………………………………………………….

. ……….. ngày.……tháng……năm 20…..…

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *