Tổng hợp

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng là phiếu do người sử dụng tài sản lập nhằm thông báo về tình trạng tài sản và yêu cầu sửa chữa trang thiết bị trong văn phòng với các nội dung: tên người yêu cầu, tài sản yêu cầu sửa chữa, tình trạng tài sản, nội dung yêu cầu….

Related Articles

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA

Ngày …….. tháng………. năm 20….

Tên nhân viên: …….………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Bộ phận: ………………………………………………………..………………………………………….

STT Nội dung yêu cầu
SL Tình trạng
Lý do Ngày hoàn thành
Người yêu cầu
Trưởng bộ phận
Phòng HCNS
Giám đốc

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *