Tổng hợp

Mẫu Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Mục lục

Mẫu Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là mẫu tờ khai đăng ký về việc ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải nghị định tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

…….., ngày…. tháng… năm….

Bạn đang xem: Mẫu Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

TỜ KHAI

Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Mã số bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………………………………………….

Đang tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội (tỉnh hoặc huyện): …………………..

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội chấp thuận việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội kể từ ngày ……. tháng ……. năm………

Nay đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội từ ngày ………. tháng ……. năm……………………….…

Lý do ngừng: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức,
cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *