Tổng hợp

Đồng nhất thức là gì?

Đồng nhất thức là gì?

Cùng Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tìm hiểu đồng nhất thức (identity) là gì?

Bạn đang xem: Đồng nhất thức là gì?

Đồng nhất thức (identity) là phương trình đúng theo định nghĩa hoặc được dùng để định nghĩa các biến số.

Đồng nhất thức (identity) là phương trình đúng theo định nghĩa hoặc được dùng để định nghĩa các biến số.

Chẳng hạn, tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng (không có ngoại thương) được định nghĩa là tổng của chi tiêu cho tiêu dùng (C), chi tiêu cho đầu tư (I) và chi tiêu mua hàng của chính phủ (G). Chúng ta có thể viết định nghĩa này dưới dạng đồng nhất thức như sau: E = C + I + G (dấu = là ký hiệu toán học để chỉ đồng nhất thức).

Phương trình này đúng theo định nghĩa, nghĩa là nó đúng vì chúng ta định nghĩa như thế. Rõ ràng đồng nhất thức trên có thể dùng để định nghĩa tổng mức chi tiêu trong nền kinh tế đóng

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *