Tổng hợp

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Mục lục

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

BNC.Edu.vn xin giới thiệu mẫu Công văn đề nghị thanh toán với mục đích tạo sự văn minh, chuyên nghiệp và có tính thương thuyết trong hoạt động thanh toán giữa các bên.

Đơn vị: ……………………
Địa chỉ: ……………………
Mẫu số: 04c – TT

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …….. tháng ……. năm ……..

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Số giấy GT, CMT: …………………………………………………………………………………………………

Bộ phận công tác:………………………………………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………………..

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng Mở L/C

Thời hạn thanh toán:………………………. /………… /………………………………………………………

Tên dự án/hợp đồng: ……………………………………………………………………………………………

Mã dự án:…………………………………………………………………………………………………………….

Trả cho đơn vị:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng:……………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo …………………………chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *